• فکس : ۸۸۶۱۰۷۴۱
  • تلفن : ۸۸۶۱۰۷۴۲
  • Change Language: English


سایز قلم

انتخاب رنگ

طرح بندی منوها

امکانات

هیات مدیره


آقای حسین فیروزی (رئیس هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف گروه صنعتی سدید.

 

آقای ناجی سعدونی (عضو هیات مدیره و مدیرعامل)

به نمایندگی از طرف تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو).

 

آقای امین پناهی (عضو هیات مدیره)

 

آقای حمید فضائلی (عضو هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران.

آقای نعمان صفری (عضو هیات مدیره)

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر.

شما اینجا هستید: خانه معرفی تسدید هیات مدیره